Satuja olohuoneessa


Pitkästä aikaa blogin parissa! Vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat hurahtaneet töiden, pienen remontin, lapsen harrastusten ja lumen kolaamisen merkeissä. Niin se aika rientää, mutta kiva taas vaihteeksi kirjoitella blogia. Meillä on ollut lapsen kanssa testissä ihanat satukortit, jotka sain Elina Malmilta. Nämä satukortit ovat testiversiot ja tarinat niissä on todella hyviä! Pidän siitä, että asioita käsitellään tarinoiden muodossa ja tarinat ovat juuri sopivan mittaisia. Meidän Wilho lukee näitä jo mielellään itse. Minä sitten kyselen, että mikä tarinassa oli parasta ja oliko tarinalla kenties jokin opetus tai ajatus, josta voisi keskustella lisää. Teemoina ystävällisyys, leikin merkitys, ylpeys, ryhmässä toimiminen, yksinäisyys, rohkeus, luonto, roskaaminen ja sisarukset ovat aina tärkeitä! Ne eivät vanhene, vaikka me itse vanhenemme. Oikeastaan kaikki satukorttien teemat osuvat hyvin meidän koululaisen elämään ja koulussa opetettaviin asioihin, sekä tunnetaitojen harjoitteluun ja tunteiden pohtimiseen.

Fairy tales in the living room

It's been a long time since I blogged! The first few months of the year have been filled with work, a little renovation, kids' hobbies and pounding snow. Time flies, but it's nice to be writing a blog again for a change. We've been testing some lovely story cards with the child, which I got from Elina Malmi. These story cards are the test versions and the stories are really good! I like that things are dealt with in story form and the stories are just the right length. Our Wilho already likes to read them himself. I then ask him what he liked best about the story and if there was perhaps a lesson or idea in the story that could be discussed further. Themes include kindness, the importance of play, pride, teamwork, solitude, courage, nature, littering and siblings are always important! They don't get old, even as we ourselves get older. Actually, all the themes of the story cards fit well with our schoolchildren's lives and the things we learn at school, as well as with the practice and reflection on emotional skills.

Pyöriäinen, joka rakasti Itämerta -satukortin teksti; 
”Minä uskon, että tulevaisuus on valoisampi. Tuo poika kertoo vanhemmilleen, että näki pyöriäisen ja silloin he haluavat suojella Itämerta entistä paremmin. Uskon, että tulevaisuudessa me kaikki voimme elää täällä onnellisina, Pyry kertoo vanhemmilleen, kun se palaa uintiretkeltä kotiin.
”Itämeri on meidän kaikkien yhteinen”.
The text of the "A porpoise who loved the Baltic Sea" story card;
"I believe that the future is brighter. That boy is telling his parents that he saw a porpoise and then they want to protect the Baltic Sea even better. I believe that in the future we can all live here happily," Pyry tells his parents on his return home from a swimming trip.
"The Baltic Sea is something we all share".
Mulla on kotona aina kiviä, joita olen keräillyt eri puolilta maailmaa yhdessä Wilhon kanssa. Osa kivistä on myös paikoista, joihin olen vähän vahingossa mennyt käymään ja olenkin yllätyksenä saanut sieltä lahjaksi kiven. Jotain voimaa näissä kivissä varmasti on ja jokaisella on oma tarinansa.
I always have stones at home that I have collected from all over the world, together with Wilho. Some of the stones are also from places I've visited by accident, and I've been surprised to receive a stone as a present. There is definitely some power in these stones and each one has its own story.
Nämä merelliset satukortit ovat meillä kokoajan olohuoneessa ja menevät helposti myös käsilaukkuun tai reppuun, joten on helppo ottaa myös matkalle mukaan. Tässä kirjoitellessa tulee muuten matkakuume :)
Tällä hetkellä tuntuu, että talvi Suomessa ei lopu ollenkaan.
We keep these nautical story cards in our living room all the time and they also go easily in a handbag or backpack, so it's easy to take them with you when you travel. By the way, writing this gives me the travel bug :)
At the moment, it feels like winter in Finland is not ending at all.
*Satukortit (testiversio) on saatu Elina Malmilta/Graafme.
Kiitos Elinalle!
Talviterveisin;
Heidi
*Story cards (test version) are provided by Elina Malmi/Graafme.
Thank You Elina!
Best winter wishes;
Heidi

2 kommenttia


  • Mare

    Kiviä kerääntyy minullakin reissuilta kotiin. Pidemmiltä tai lyhyemmiltä. Kivissä on jotakin ikiaikaista ja hoitavaa. Muutamia on aina esillä.
    Kortit ovat kiinnostavat. Olispa lapsia vielä :)


  • Tyylimurun Tiina

    Onpa kiva idea! Ja miten hauskannäköinen kuvitus korteissa.


Jätä kommentti


Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemista